Dobrá práce je základ

Jste přesvědčena o tom, že pro život a hlavně pro dobré uplatnění dnešního člověka na trhu práce je nezbytná dobrá znalost jazyků. I v naší malé republice se již usídlilo několik velkých nadnárodních firem, které jsou skvělou příležitostí nejen pro naši ekonomiku, ale také pro spoustu šikovných Čechů, kteří na sobě nejsou líní pracovat. A za nadstandardní výkony poté dostávají nadstandardní platy, ze kterých se jejich rodině skvěle žije. A tomu vy říkáte dobrá nabídka pro dobrý život a byla byste ráda, kdyby ji jednou mělo na dosah také vaše dítě. A co na tom, že je mu teprve pět let.

Bez znalosti jazyka to nejde

Jenže k tomu, aby člověk na takovou skvělou práci dosáhnul, je nezbytné, aby plynně hovořil minimálně anglicky, ale nejlépe dvěma světovými jazyky. A jak již bylo mnohokrát prokázáno, jazyky se člověku nejlépe učí v mládí, protože v té době druhou řeč nasává tak nějak automaticky, jako by se učil tu vlastní. Čili čím dříve vaše dítě přičichne k angličtině, tím lépe. A proto jste se rozhodla , že své dítě umístíte do soukromé školky Brno, kde je pro děti angličtina denním chlebem.