Hodnocení zaměstnanců musí být efektivní

Jinak nepřinese Vaší společnosti žádný užitek. Musíte striktně dodržovat předem stanovená kritéria. Nikomu nesmíte nic ulehčit. Všichni musí dostat stejnou šanci. Jenom tak bude mít tato akce smysl. Pracovníci si neustále potřebují zvyšovat kompetence. Pokud se Vám to podaří, tak to bude mít zaručeně pozitivní dopad i na prosperitu Vaší firmy. Je tedy nutné pravidelně sledovat výkony jednotlivých pracovníků a snažit se následně odstranit zjištěné nedostatky třeba zajímavým a profesionálním školením.

Neinvestujte peníze do amatérských školení

Ve Vaší firmě to v poslední době mezi lidmi pěkně skřípe. Pracovníci nejsou sehrání a bohužel už je to znát i na výsledcích. Uvědomte si, že pracovníci jsou naprosto klíčoví. Na Vašem pracovišti však panuje chaos a zmatek. Nikdo nezná svoje povinnosti a všichni se soustředí pouze na sebe. O týmové spolupráci nemůže být řeč. Velký podíl na tomto stavu máte Vy. Ředitel musí umět podřízené motivovat. Zároveň je nutné pracovníky pochválit, když si pochvalu zaslouží. Občas přijde na řadu i kritika, pokud se neodvádí profesionální výkony. Hodnocení zaměstnanců není dobré podceňovat.