Projekty jsou součástí naší činnosti

Dovolte nám, abychom Vám nabídli služby naší zavedené a nezávislé firmy. Jsme poradenskou a inženýrsko-dodavatelskou společností, která se zabývá project managementem zejména v energetice a stavebnictví. Na trhu působíme již skoro 10 let, spolupracujeme se známými a významnými společnostmi a firmami a realizujeme zakázky pocházející jak ze soukromého (firemního), tak i veřejného (státního) sektoru.

Legislativa i konkrétní úkony

Project management je velmi široký pojem, který zahrnuje mnoho specializovaných činností. Jen naše společnost však dokáže spojit teoretická východiska s konkrétními úkony, návrhy, doporučeními, plány apod. Všechny naše činnosti se opírají nejenom o praktické znalosti daného oboru, ale také o znalosti příslušné platné právní úpravy, legislativy, zákonů, norem a předpisů.